Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Κουσίνας, Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

Κωνσταντίνος Κουσίνας, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Αντιπρόεδρος

 

Δημήτριος Κατσαβάκης, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

 

Μιχαήλ Δαβίτης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μέλος