Κατάταξη Μ.Ε.ΕΠ.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και ανήκει στις παρακάτω τάξεις ανά κατηγορία έργου:

 

Κατηγορία

Τάξη Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)

Οικοδομικά

μέχρι 3.750.000 €

Υδραυλικά

μέχρι 3.750.000 €

Οδοποιία

μέχρι 3.750.000 €

Ηλεκτρομηχανολογικά

μέχρι 750.000 €

Λιμενικά

μέχρι 750.000 €

Βιομηχανικά - Ενεργειακά

μέχρι 750.000 €