Εταιρικό προφίλ

Η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. είναι κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Πτολεμαΐδα. Ιδρύθηκε το 1996 με το όνομα "ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε." και από τότε ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων. Το 2009 μετονομάστηκε σε "ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.".

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Εργοτηπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και κατέχει πτυχίο 3ης τάξης. Κατασκευάζει κυρίως δημόσια έργα των παρακάτω κατηγοριών:

  • Οικοδομικά
  • Οδοποιίες
  • Υδραυλικά